Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ giảm

8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu thủy sản của Mỹ từ Việt Nam đạt gần 141 nghìn tấn, trị giá 846 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và giảm 13,3% về trị giá so với cùng kì năm 2019.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 8, nhập khẩu thủy sản của Mỹ tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Theo số liệu thống kê từ NMFS, nhập khẩu thủy sản của Mỹ tháng 8 đạt 277,8 nghìn tấn, trị giá 2 tỉ USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu thủy sản của Mỹ đạt 1,9 triệu tấn, trị giá 14,22 tỉ USD, tăng 2,4% về lượng, nhưng giảm 3,8% về trị giá so với cùng năm 2019.

Trung Quốc, Ấn Độ, Canada là 3 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Mỹ trong tháng 8

Tháng 8, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 4 cho Mỹ, đạt 24,5 nghìn tấn, trị giá 154,4 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng 1,6% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu thủy sản của Mỹ từ Việt Nam đạt gần 141 nghìn tấn, trị giá 846 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và giảm 13,3% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Cơ cấu thị trường cung cấp thủy sản cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2020 có thay đổi khi thị phần của Trung Quốc, Ấn Độ, Canada, Việt Nam giảm, thị phần của Indonesia, Thái Lan, Chile tăng.

Mỹ giảm nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam - Ảnh 1.

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

Tháng 8, lượng tôm, cá hồi, cá ngừ, cá rô phi, cá tuyết, cá da trơn, cua... nhập khẩu của Mỹ tăng khá mạnh so với cùng năm 2019. 

Mỹ giảm nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam - Ảnh 2.

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

Tôm vẫn là mặt hàng thủy sản nhập khẩu lớn nhất của Mỹ trong tháng 8, đạt 86,43 nghìn tấn, trị giá 817,27 triệu USD, tăng 13,6% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 8/2019. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, Mỹ nhập khẩu 493,5 nghìn tấn tôm, trị giá 4,65 triệu USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Nhập khẩu cá da trơn của Mỹ tháng 8 cũng tăng mạnh so với cùng năm 2019, đạt 9,7 nghìn tấn, trị giá 26,8 triệu USD, tăng 36,8% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, Mỹ nhập khẩu 58,6 nghìn tấn, trị giá hơn 173 triệu USD, tăng 1% về lượng nhưng giảm 31,0% về trị giá so với cùng năm 2019.


H.Mĩ