Việt Nam xuất khẩu hơn 22,3 tỉ USD giá trị nông, lâm, thủy sản trong 7 tháng

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính, chăn nuôi, thuỷ sản đều giảm; riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản vẫn tăng trưởng dương với 6,7%.

Số liệu của Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 7 ước đạt 3,4 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 22,31 tỉ USD, giảm 2,8% so với cùng năm 2019. 

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,37 tỉ USD, giảm 4%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 213 triệu USD, giảm gần 25%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,38 tỉ USD, giảm 6,4%; riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,5 tỉ USD, tăng 6,7%. 

Về cơ cấu thị trường, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 54,4%) ước đạt 12,02 tỉ USD, giảm 8% so với cùng năm 2019. 

Tương tự, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang các khu vực châu Âu và châu Đại Dương trong 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt lần lượt là 2,93 tỉ USD, giảm 5,4% so với cùng năm 2019 và 330 triệu USD, giảm 8,6%. 

Ngược lại, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang châu Mỹ và châu Phi ước đạt lần lượt 5,59 tỉ USD, và 484 triệu USD, tăng 5,2% và hơn 2% so với cùng năm 2019. 

Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7 ước đạt 2,68 tỉ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 17,16 tỉ USD, giảm 4,6% so với cùng năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 13,92 tỉ USD, giảm hơn 6% so với cùng năm 2019. 

Tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 32,7%) ước đạt khoảng 5,61 tỉ USD, giảm hơn 14% so với cùng năm 2019. 

Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trong 7 tháng qua từ khu vực châu Mỹ ước giảm 2%, đạt 4,98 tỉ USD, khu vực châu Phi ước giảm 32,9%, đạt 575 triệu USD và khu vực châu Đại Dương ước giảm 4,8%, đạt 566 triệu USD. 

Trong khi đó, ước tính nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang khu vực châu Âu trong 7 tháng đầu năm 2020 lại tăng 4,5% so với cùng năm 2019, đạt 990 triệu USD.

Như Huỳnh

Việt Nam xuất khẩu hơn 6 tỉ USD gỗ và sản phẩm gỗ trong 7 tháng Việt Nam xuất khẩu hơn 6 tỉ USD gỗ và sản phẩm gỗ trong 7 tháng

Dù vẫn khó khăn do Covid-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn tăng trưởng hơn 6% trong 7 tháng đầu năm nay, mang về giá trị hơn 6 tỉ USD.

Top 10 thị trường xuất khẩu gỗ nhiều nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 Top 10 thị trường xuất khẩu gỗ nhiều nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

Mỹ dẫn đầu trong số những thị trường tiêu thụ gỗ nhiều nhất của Việc Nam trong nửa đầu năm nay với kim ngạch trên 2,6 tỉ USD, chiếm gần 52% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Top 10 thị trường xuất khẩu gạo nhiều nhất của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 Top 10 thị trường xuất khẩu gạo nhiều nhất của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020

Philippines là nước tiêu thụ nhiều nhất với 39% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước và chiếm 37% tổng kim ngạch.