VCSC giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2024 của Coteccons

VCSC cho rằng dịch Covid-19 và quá trình tái cơ cấu nội bộ đang diễn ra của Coteccons sẽ tạo thêm áp lực cho giá trị hợp đồng kí mới trong năm 2020. VCSC giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2024 trung bình 10% do giả định giá trị hợp đồng kí mới thấp hơn.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có báo cáo dự phóng kết quả kinh doanh năm 2020 và 2021 của CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD). VCSC giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2024 trung bình 10% do giả định giá trị hợp đồng mới thấp hơn. 

Theo đó, sau khi công bố giá trị hợp đồng kí mới đạt 5.000 tỉ đồng, Coteccons đã không công bố con số này trong quí II và quí III/2020. 

Tuy nhiên, VCSC cho rằng dịch Covid-19 và quá trình tái cơ cấu nội bộ đang diễn ra sẽ tạo thêm áp lực cho giá trị hợp đồng kí mới trong năm 2020, trong khi điều này có thể dẫn đến khả năng trì hoãn hoặc hủy các hợp đồng đã được tính trong lượng backlog (các công việc còn tồn đọng cần thực hiện) của CTD. 

Do đó, VSCS đã điều chỉnh giảm dự phóng giá trị hợp đồng kí mới năm 2020 còn 10.000 tỉ đồng, tương ứng với mức giảm 22% so với năm ngoái, dẫn đến điều chỉnh giảm 10% trong doanh thu 2020 đạt 15.200 tỉ đồng, tương ứng giảm 36%.

Trong năm 2021, VCSC kì vọng doanh thu của Coteccons sẽ đạt 12.000 tỉ đồng, dựa theo giả định giá trị hợp đồng kí mới đạt 15.000 tỉ đồng.

Theo nhận định của VCSC, chi phí bán hàng, hành chính và quản lí (SG&A) tăng mạnh trong năm 2020 của CTD là bất thường, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định. 

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của Coteccons đạt 6,1% trong quí III/2020, tương ứng với con số quí II/2020 nhưng cải thiện so với con số 4,4% của cùng kì năm 2019, phần nào được dẫn dắt bởi quá trình tái cơ cấu hoạt động của Coteccons bao gồm giảm chi phí hành chính, giảm hao hụt tại các công trình xây dựng và gia tăng năng suất lao động.

Tuy nhiên, tỉ lệ chi phí SG&A trên doanh thu vẫn tăng 3,7% trong quí III/2020 so với 2,4% trong 6 tháng 2020 và tăng 1,9% trong năm 2019. Theo nhận định của VCSC, mức tăng này chủ yếu đến từ mức tăng 11% trong chi phí nhân công quí III/2020 do quá trình tái cơ cấu vừa qua của ban lãnh đạo.

Bên cạnh đó, theo nhận định của VCSC, bối cảnh cạnh tranh hiện tại sẽ hạn chế khả năng gia tăng biên lợi nhuận của Coteccons. Do đó, VCSC dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2020 - 2021 của Coteccons đạt 5,8% so với mức 5,9% trong 9 tháng năm 2020.

Minh Hằng

TS. Cấn Văn Lực: '60-65% dòng vốn của bất động sản vẫn dựa vào tín dụng ngân hàng' TS. Cấn Văn Lực: '60-65% dòng vốn của bất động sản vẫn dựa vào tín dụng ngân hàng'

Tại các hội thảo phát triển thị trường bất động (BĐS) diễn ra trong thời gian gần đây, hầu hết các chuyên gia đều có cùng nhận định dòng vốn của lĩnh vực bất động sản chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng trong thời gian tới.