TTC Sugar đặt mục tiêu 662 tỉ đồng lợi nhuận niên độ 2020 - 2021

HĐQT Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 - 2021 kế hoạch doanh thu 14.358 tỉ đồng, tăng trưởng 11% so với năm ngoái và lợi nhuận trước thuế 662 tỉ đồng, tăng 29%. Trong năm tới, công ty dự kiến chi trả cổ tức tỉ lệ 6% - 8% mệnh giá.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT) vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019 – 2020 vào ngày 28/10 tới đây nhằm thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh niên độ 2020 – 2021.

Theo đó, TTC Sugar dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 14.358 tỉ đồng trong niên độ 2020 – 2021, tăng trưởng 11% so với niên độ 2019 – 2020. Lợi nhuận trước thuế ước tính tăng 29% từ 512 tỉ đồng lên 662 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, TTC Sugar có kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm để tăng qui mô vốn hoạt động kinh doanh với giá thỏa thuận với các nhà đầu tư. Số lượng cổ phần SBT chào bán sẽ thấp hơn 20% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán (Vốn điều lệ hiện tại của TTC Sugar là 6.084 tỉ đồng).

Trong năm tới, công ty dự kiến chi trả cổ tức tỉ lệ 6% - 8% mệnh giá, chưa có thông tin cụ thể về hình thức chi trả bằng tiền hay cổ phiếu.

Về phần cổ tức ưu đãi đối với quĩ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), theo thỏa thuận, mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa TTC Sugar và DEG nhưng không vượt quá 12%/năm.

Liên quan đến quĩ ngoại đến từ Đức, cuối tháng 9/2019, DEG đã rót 650 tỉ đồng để mua 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT.

Theo đó, DEG trở thành một trong những cổ đông chiến lược và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của doanh nghiệp Mía đường lớn nhất Việt Nam với 3,55% cổ phần nắm giữ trên tổng số cổ phần sau phát hành. Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phần ưu đãi sẽ được kéo dài 6,5 năm.

Thu Thủy

Lãi quí III của Hóa chất Đức Giang tăng gấp đôi cùng kì Lãi quí III của Hóa chất Đức Giang tăng gấp đôi cùng kì

Trong quí III, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 236 tỉ đồng, tăng 102% so với cùng kì năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng lợi nhuận sau thuế của công ty đã vượt kế hoạch năm.

FPT Online lãi 126 tỉ đồng qua 9 tháng FPT Online lãi 126 tỉ đồng qua 9 tháng

9 tháng đầu năm, doanh thu FPT Online đạt 366 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm ngoái; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 25% còn 125,5 tỉ đồng.

Doanh thu của các thương hiệu xa xỉ tăng trở lại là tín hiệu tốt đối với nền kinh tế toàn cầu Doanh thu của các thương hiệu xa xỉ tăng trở lại là tín hiệu tốt đối với nền kinh tế toàn cầu

Sự tăng doanh thu của ngành hàng hiệu cao cấp là một tín hiệu tốt đối với nền kinh tế toàn cầu, cho thấy người tiêu dùng đang chi tiêu thoải mái mặt hàng có giá trị cao. Các nhà kinh tế mà Reuters khảo sát ý kiến dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng 0,7% so với tháng trước.