Trung ương thông qua đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp 'đặc biệt' tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh VGP

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: VGP).

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Đồng thời, thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt' tái cử khóa XIII - Ảnh 2.

Hình ảnh bên lề hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh Trung ương cũng đã thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đồng thời, Trung ương yêu cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm cho Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Khải An

Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Tại Hội nghị Trung ương 15 khai mạc sáng 16/1, Trung ương sẽ xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XIII