So sánh giá vàng hôm nay 21/10: SJC bất ngờ tăng 250.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/10, vàng SJC đảo chiều tăng không quá 250.000 đồng/lượng. Trong khi đó, vàng 9999, vàng nữ trang 24k, vàng nhẫn 18k cũng ghi nhận tăng 300.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 21/10/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 22/10

Trên toàn quốc, giá vàng SJC tiếp tục tăng theo xu hướng thị trường. Hiện giá mua vào tăng 260.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Hiện tại, giá trần mua vào và bán ra đối với vàng SJC cao nhất giữa hai miền Bắc - Nam lần lượt là 56,11 triệu đồng/lượng và 56,47 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua - bán ghi nhận tăng thêm 250.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 20/10

Phiên hôm nay 21/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,85

56,35

55,95

56,45

+100

+100

Hà Nội

55,85

56,37

55,95

56,47

+100

+100

Hệ thống Doji

Hà Nội

55,85

56,15

56,10

56,35

+250

+200

TP HCM

55,80

56,25

56,00

56,35

+200

+100

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

55,85

56,20

56,10

56,35

+250

+150

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

55,90

56,25

56,05

56,40

+150

+150

Hà Nội

55,90

56,25

56,05

56,40

+150

+150

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

55,85

56,15

56,11

56,33

+260

+180

Mi Hồng

TP HCM

55,97

56,17

56,10

56,30

+130

+130

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

55,80

56,10

56,05

56,35

+250

+250

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 21/10/2020

Qua khảo sát, giá vàng 24k đang được hệ thống Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào cao nhất là 53,45 triệu đồng/lượng và bán ra 54,20 triệu đồng/lượng tại hệ thống Doji chi nhánh TP HCM.

Hiện tại, giá mua - bán vàng nữ trang 24k trên toàn quốc tăng lần lượt là 320.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 20/10

Phiên hôm nay 21/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

52,87

53,62

53,12

53,82

+250

+200

Tập đoàn Doji

Hà Nội

52,70

53,95

53,02

54,20

+320

+250

TP HCM

52,70

53,95

53,02

54,20

+320

+250

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

52,60

53,60

52,80

53,80

+200

+200

Hệ thống PNJ

TP HCM

52,85

53,65

53,15

53,95

+300

+300

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

52,70

53,80

52,95

54,05

+250

+250

Mi Hồng

TP HCM

53,20

53,55

53,45

53,80

+250

+250

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 21/10/2020

Nhìn chung, giá vàng 18k ở hướng mua vào đang được tập đoàn Doji chi nhánh TP HCM giao dịch cao nhất là 39,65 triệu đồng/lượng và 41,65 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá trần vàng nhẫn 18k ở chiều mua vào đảo chiều tăng theo xu hướng chung thị trường nhiều nhất là 250.000 đồng/lượng và bán ra tăng 220.000 đồng/lượng.

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 20/10

Phiên hôm nay 21/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,27

40,37

38,52

40,52

+250

+150

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,46

41,46

39,65

41,65

+190

+190

TP HCM

39,46

41,46

39,65

41,65

+190

+190

Hệ thống PNJ

TP HCM

38,99

40,39

39,21

40,61

+220

+220

Mi Hồng

TP HCM

35,40

37,40

35,50

37,50

+100

+100

Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

 

 

Tuệ Mẫn

Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/10, vàng SJC vẫn duy trì ngưỡng 56 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, thông tin liên quan về việc chấp thuận một gói cứu trợ kinh tế của Mỹ đang khiến kim loại quí tăng.