Phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường trục phát triển kinh tế tại huyện Thanh Oai

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi xây dựng nền đường Đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, tỉ lệ 1/500.
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường trục phát triển kinh tế tại huyện Thanh Oai - Ảnh 1.

Thị trấn Kim Bài hiện nay. (Ảnh: Kinh tế Đô thị).

Tuyến đường được phê duyệt có chiều dài khoảng 6,45 km thuộc địa bàn xã Thanh Thùy, xã Thanh Văn, xã Tam Hưng và thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Điểm đầu của tuyến giao với đường tỉnh 427 hiện có (đoạn qua xã Thanh Thùy) và điểm cuối giao với đê Tả Đáy (trên địa bàn thị trấn Kim Bài).

Đoạn ngoài khu vực thị trấn Kim Bài sẽ là đường cấp II đồng bằng có mặt cắt ngang 23 m, gồm phần lòng đường xe chạy 15 m, lề hai bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 2 m.

Đoạn trong khu vực thị trấn Kim Bài là đường chính khu vực có mặt cắt ngang 25 m, phần lòng đường xe chạy rộng 15 m, hè hai bên 8 m, dải phân cách rộng 2 m.

Các nút giao giữa tuyến được được phê duyệt với các đường ngang hiện có và đường ngang qui hoạch được tổ chức nút giao bằng. Chỉ giới đường đỏ của nút giao sẽ được xác định theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Huy