Ông Trần Thế Anh không còn là cổ đông lớn của FLC GAB

Ông Trần Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, l cựu Chủ tịch HĐQT FLC GAB đã bán 320.000 cổ phiếu GAB.
Ông Trần Thế Anh thoái vốn, không còn là cổ đông lớn của FLC GAB - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch HĐQT FLC GAB. (Ảnh: FLC)

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), ông Trần Thế Anh đã bán 320.000 cổ phiếu tại CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (Mã: GAB). Sau giao dịch, ông Thế Anh giảm sở hữu từ 1 triệu cổ phiếu GAB (tương đương 7,25% vốn điều lệ) xuống còn 680.000 đơn vị (tức 4,93% vốn).

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn là 9/10/2020.

Từ ngày 3/2/2020, ông Thế Anh là Chủ tịch HĐQT của FLC GAB. Tại đại hội cổ đông ngày 15/5/2020, ông Thế Anh từ nhiệm chức Chủ tịch cũng như tư cách Thành viên HĐQT. Người thay ông làm Chủ tịch FLC GAB là Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Công. Ngày 7/9 vừa qua, ông Công từ chức Chủ tịch để bà Vũ Thị Minh Huệ thay thế.

Ông Trần Thế Anh hiện nay đang là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Tập đoàn FLC là cổ đông sáng lập góp 80% vốn điều lệ của FLC GAB (ban đầu có tên là CTCP Gạch Tuynel FLC - Đò lèn Hậu Lộc). Hiện nay Tập đoàn FLC đang sở hữu 1,24 triệu cổ phiếu GAB, tương đương 8,99% vốn.

Song Ngọc