Novaland sắp có thêm khoản vay 100 triệu USD tại Credit Suisse AG

Tính đến 30/6, Novaland có khoản vay 125 triệu USD tại nhà băng này. Mục đích sử dụng khoản vay 100 triệu USD trên chưa được doanh nghiệp địa ốc này tiết lộ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện khoản vay 100 triệu USD (tương đương hơn 2.300 tỉ đồng) được cung cấp bởi Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore.

Trên báo cáo tài chính của Novaland, tại thời điểm 30/6, doanh nghiệp địa ốc này đang có khoản vay ngắn hạn 1.632,4 tỉ đồng và vay dài hạn 1.335,7 tỉ đồng tại Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore.

d77be5f7d52b33756a3a

Nguồn: BCTC HN quí II/2019 của Novaland

Theo đó, khoản vay ngắn hạn theo hợp đồng tín dụng có hạn mức 150 triệu USD giữa Công ty Cổ phần Nova Hospitality với tại Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore với kì hạn là 6 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên và có thể kéo dài thành 9 tháng, trả gốc ngày đáo hạn. Lãi suất của khoản vay được chia làm hai thời kì, LIBOR + 1,75%/năm trong 3 tháng đầu tiên, LIBOR + 3,25%/năm trong 3 tháng tiếp theo, LIBOR + 5,5%/năm trong 1 tháng tiếp theo, LIBOR + 6,5%/năm trong 1 tháng tiếp theo, LIBOR + 7,5%/năm trong 1 tháng tiếp theo.

Đối với khoản vay dài hạn, đây là khoản vay theo hợp đồng tín dụng và phụ lục điều chỉnh có hạn mức 125 triệu USD. Đây là khoản vay có thời hạn là 42 tháng, đáo hạn vào tháng 9 năm 2020. Lãi suất vay là LIBOR + 5,5%/năm và được trả định kì 3 tháng một lần. Khoản vay này không có tài sản đảm bảo.

Bảo Trâm