Nhơn Trạch 2 lỗ 6 tỉ đồng trong quí III

Doanh thu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trong quí III giảm 34% so với cùng kì, nguyên nhân chủ yếu do dừng máy tiến hành trung tu mở rộng định kì.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 1.153 tỉ đồng giảm 34% so với cùng kì quí III/2019.

Trong kì, giá vốn hàng bán giảm 31%, giảm nhẹ hơn với mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm mạnh đến 62% xuống còn 68 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 10,3% năm ngoái xuống 5,9% quí III năm nay.

Trừ đi các chi phí hoạt động, NT2 ghi nhận lãi sau thuế giảm mạnh 104% với mức lỗ 6 tỉ đồng.

Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lỗ 6 tỉ trong quí III - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) quí III/2020 (Nguồn: BCTC quí III/2020 DRC).

 Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Nhơn Trạch 2 giảm hơn 1.000 tỉ, tương ứng giảm 18% so với cùng kì năm 2019; lợi nhuận sau thuế chỉ còn 422 tỉ, giảm 126 tỉ so với cùng kì năm ngoái. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quí đạt 2.199 tỉ đồng.

Trong năm 2020, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.177 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 620 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 20%. Như vậy sau 9 tháng, doanh nghiệp mới đạt 66% kế hoạch doanh thu và mới hoàn thành 68% kế hoạch lãi sau thuế.

Theo lãnh đạo NT2, hoạt động kinh doanh cốt lõi gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 dừng máy tiến hành trùng tu mở rộng định kì tại 75.000 giờ vận hành EOH trong tháng 9/2020, doanh thu điện bị sụt giảm trong khi các chi phí cố định như khấu hao, lãi vay, chi phí quản lí không biến động nhiều.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm do quí III/2019 có lãi từ khoản chênh lệch tỉ giá hối đoái. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng do chịu khoản lỗ chênh lệch từ tỉ giá hối đoái.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của công ty Nhơn Trạch 2 ở mức 6.835 tỉ đồng, giảm 729 tỉ đồng so với ghi nhận hồi đầu năm. Trong đó, tổng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm 22% tổng tài sản; tài sản dài hạn chiếm 64%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NT2 chiếm 40% đạt mức 2.740 tỉ đồng, trong đó phần lớn đến từ nợ ngắn hạn; tổng nợ đi vay của NT2 chỉ chiếm 20%, NT2 không có nợ vay dài hạn.

Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV-Power - Mã: POW) đang góp 59,37%, góp 1.709 tỉ đồng nắm giữ Nhơn Trạch 2; công ty TNHH Phát triển Công nghệ chiếm 8,27% còn lại là các cổ đông khác với 32,36%.

Hiện tại, cổ phiếu NT2 đang giao dịch quanh ngưỡng hỗ trợ vùng giá 23.000 đồng/cp với mức thanh khoản 221.000 đơn vị.

Minh Hằng

Lợi nhuận Cao su Đà Nẵng giảm 24% trong quí III Lợi nhuận Cao su Đà Nẵng giảm 24% trong quí III

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỉ đồng trong quí III, giảm 24% so với cùng kì năm 2019.

Hãng bột giặt thu về 650 tỉ đồng trong quí III năm nay Hãng bột giặt thu về 650 tỉ đồng trong quí III năm nay

9 tháng đầu năm, Bột giặt LIX đạt được 202 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 88% kế hoạch năm.