Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản giảm trong 7 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu của đa số các mặt hàng nông sản của Việt Nam đều giảm so với cùng kì năm trước. Duy nhất sản phẩm gạo đạt 1,9 tỉ USD, tăng 10,9% nhưng lượng giảm 1,4%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 23 tỉ USD, tăng 1,9% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 145,8 tỉ USD, tăng 0,2% so với cùng năm trước.

Trong 7 tháng có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 87% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của đa số các mặt hàng nông sản đều giảm so với cùng năm trước như rau quả đạt 2 tỉ USD, giảm 12,3%; cà phê đạt 1,8 tỉ USD, giảm 0,5% (lượng giảm 0,1%); hạt điều đạt 1,7 tỉ USD, giảm 4% (lượng tăng 10,4%); cao su đạt 855 triệu USD, giảm 20,3% (lượng giảm 15,1%); hạt tiêu đạt 405 triệu USD, giảm 20,6% (lượng giảm 6,5%). 

Duy nhất sản phẩm gạo đạt 1,9 tỉ USD, tăng 10,9% (lượng giảm 1,4%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 76,5 tỉ USD, tăng 2,5% so với cùng   năm trước, chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (tăng 1,2 điểm phần trăm so với cùng năm 2019). 

Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 53,3 tỉ USD, giảm 1,6% và chiếm 36,6% (giảm 0,7 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 11,6 tỉ USD, giảm 3,7% và chiếm 8% (giảm 0,3 điểm phần trăm). 

Nhóm hàng thủy sản đạt 4,4 tỉ USD, giảm 6,4% và chiếm 3% (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng với kim ngạch đạt 37,9 tỉ USD, tăng 15% so với cùng năm trước. 

Tiếp đến là Trung Quốc đạt 23,5 tỉ USD, tăng 18,4%. Thị trường EU đạt 19,5 tỉ USD, giảm 5,9%. Thị trường ASEAN đạt 12,8 tỉ USD, giảm 15,4%. Nhật Bản đạt 10,9 tỉ USD, giảm 5%. Hàn Quốc đạt 10,7 tỉ USD, giảm 0,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 22 tỉ USD, tăng 6,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,2 tỉ USD, tăng 5,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 139,3 tỉ USD, giảm 2,9% so với cùng năm trước.

Trong 7 tháng có 25 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 83,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 7 tháng, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 130,25 tỉ USD, giảm 2,6% so với cùng năm trước và chiếm 93,5% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 9,08 tỉ USD, giảm 7,3% và chiếm 6,5%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 7 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 41,6 tỉ USD, giảm 1,8% so với cùng năm trước. 

Hàn Quốc đạt 24,3 tỉ USD, giảm 9,2%; ASEAN đạt 16,7 tỉ USD, giảm 11,3%; Nhật Bản đạt 11,2 tỉ USD, tăng 5,1%; Hoa đạt 8,3 tỉ USD, tăng 2,5%; EU đạt 8,3 tỉ USD, tăng 6%.

Cán cân thương mại hàng tháng 7 ước tính xuất siêu 1 tỉ USD. Tính chung 7 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,5 tỉ USD.

H.Mĩ

Xuất khẩu tiêu của Việt Nam giảm sâu hơn 30% trong tháng 6 Xuất khẩu tiêu của Việt Nam giảm sâu hơn 30% trong tháng 6

Trong tháng 6, xuất khẩu tiêu của Việt Nam giảm giảm 33,4% về lượng và giảm 37,3% về giá trị so với cùng kì năm ngoái, xuống còn lần lượt 20,45 nghìn tấn, trị giá 47,16 triệu USD.

Thách thức của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản những tháng cuối năm Thách thức của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản những tháng cuối năm

Khó khăn từ tác động của đại dịch Covid-19 cùng với những thách thức của từng ngành hàng được dự báo sẽ còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, xuất nhập, cũng như tiêu thụ trong nước của nông, lâm, thủy sản. 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 39,5 tỉ USD.

Xuất khẩu nông sản Việt Nam hướng về mục tiêu 41 tỉ USD Xuất khẩu nông sản Việt Nam hướng về mục tiêu 41 tỉ USD

Trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 39,5 tỉ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 22,3 tỉ USD.