Không cấp dự án mới cho các chủ đầu tư chung cư vi phạm

9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện NQ số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND TP với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý 3-2019.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu một số nội dung cơ bản của NQ 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP, trong đó đã ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Đồng thời NQ cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như: Việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư chưa được thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư, việc bầu và công nhận ban quản trị còn chưa được đôn đốc kịp thời…

Trên cơ sở đó, NQ của Thành ủy xác định rõ quan điểm, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay của cả hệ thống chính trị TP.

khong cap du an moi cho cac chu dau tu chung cu vi pham
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý 3-2019. Ảnh: Vân Hà

NQ 26-NQ/TU đề ra 2 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan quản lý Nhà nước và người đứng đầu từ TP đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến toàn thể các chi bộ trực thuộc.

Trình bày dự thảo Kế hoạch của UBND TP triển khai NQ 26-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, GĐ Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết: UBND TP đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, đảng viên liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, phân bố dân cư hợp lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng. Chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư dự án các khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu và quy định về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn TP.

Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền-nhất là cấp cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý Nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung để kịp thời phát hiện, công bố công khai và kiên quyết xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật (kể cả xử lý hình sự đối với các hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của cư dân).

Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư công toàn TP là 52.525 tỷ đồng, trong đó, chi cấp TP là 31.490 tỷ đồng; chi cấp huyện là 21.035 tỷ đồng. Tính đến ngày 15-9-2019, toàn TP giải ngân được 14.175 tỷ đồng. Trong đó, cấp TP giải ngân được 6.142 tỷ đồng, cấp huyện giải ngân được 8.033 tỷ đồng.

UBND TP đánh giá, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 của toàn TP chậm-nhất là ở cấp TP. Nguyên nhân do các dự án khởi công mới mất nhiều thời gian thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế-dự toán; nhiều dự án gặp khó khăn về GPMB và thủ tục đầu tư; năng lực một số đơn vị tư vấn, thiết kế yếu, dẫn đến phải điều chỉnh dự toán công trình…

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, trong 3 tháng cuối năm 2019, các cấp, các ngành của TP cần tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cả hệ thống chính trị của TP và các chủ đầu tư cần tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 của TP ở mức cao nhất.

Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết...

Tăng cường tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm liên quan đến nhà chung cư-nhất là vi phạm trật tự xây dựng và các điều kiện an toàn. Đối với những chủ đầu tư vi phạm trong thực hiện xây dựng, quản lý chung cư, phải kiên quyết xử lý, không cấp chủ trương đầu tư các dự án khác. Các cấp, các ngành phải coi việc giải quyết những vấn đề tồn tại ở nhà chung cư là nhiệm vụ cấp bách để tập trung giải quyết; trong đó phải đặc biệt quan tâm, vào cuộc quyết liệt khắc phục 660 chung cư và cơ sở còn vi phạm về phòng cháy chữa cháy-Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Vân Hà