Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các KCN, CCN

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh trong các KCN, CCN sẽ được ngân sách tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 50% đơn giá thuê mặt bằng/m2/năm tính theo diện tích thuê lại của nhà đầu tư hạ tầng KCN, CCN.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định của pháp luật, trước ngày 25/1/2021.

Khánh Hòa: Hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Ảnh 1.

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thu hút đầu tư chưa cao. (Ảnh: Khải An).

Theo Nghị quyết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh trong các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN) sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% đơn giá thuê mặt bằng/m2/năm tính theo diện tích thuê lại của nhà đầu tư hạ tầng KCN, CCN.

Diện tích hỗ trợ tối đa là 10.000m2, số tiền hỗ trợ tối đa là 100.000.000 đồng/doanh nghiệp/năm. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng KCN, CCN trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa, theo qui hoạch, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 4 khu công nghiệp (KCN) gồm KCN Suối Dầu, KCN Ninh Thủy, KCN Nam Cam Ranh và KCN Vạn Thắng.

Trong đó, KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm) rộng 136,7 ha được qui hoạch phát triển đa ngành, đến nay tỉ lệ lấp đầy khoảng 93%. KCN Ninh Thủy (huyện Ninh Hòa) nằm trong KKT Vân Phong có diện tích 207,9 ha, được qui hoạch phát triển đa ngành nhưng đến nay tỉ lệ lấp đầy chỉ hơn 30%.

Khánh Hòa: Hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Ảnh 2.

Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. (Ảnh: Khải An).

Hai KCN còn lại là Nam Cam Ranh (TP Cam Ranh) qui hoạch 350 ha và KCN Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) qui hoạch 200 ha hiện đang được kêu gọi đầu tư.

Ngoài 4 KCN, Khánh Hòa còn qui hoạch 12 cụm công nghiệp (CCN) gồm Diên Phú, Đắc Lộc, Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco, Sông Cầu, Diên Thọ, Trảng É (1, 2, 3), Tân Lập, Ninh Xuân, Dốc Đá Trắng, Cam Thịnh Đông, Sơn Bình và Cam Thành Nam với tổng diện tích khoảng 618,26 ha.

Các CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có diện tích từ 18 đến hơn 75 ha. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 8 CCN có quyết định thành lập, quyết định chủ trương đầu tư.

Trong 8 CNN nói trên, chỉ có 6 CCN (Diên Phú, Diên Phú – VCN, Đắc Lộc, CCN và Chăn nuôi Khatoco, Trảng É 1, Sông Cầu) đã được đầu tư hạ tầng kĩ thuật tương đối hoàn chỉnh và đi vào hoạt động.

Riêng CCN Trảng É 2 đang đầu tư hạ tầng kĩ thuật và CCN Diên Thọ đã được thành lập đang triển khai thủ tục đầu tư.

Về tỉ lệ lấp đầy, chỉ có CCN Đắc Lộc và Diên Phú có tỉ lệ 100%. Hai CCN Diên Phú – VCN và CNN và chăn nuôi Khatoco cỏ tỉ lệ lấp đầy từ 50 – 68%. Các CNN còn lại đang trong quá trình triển khai hoặc đang kêu gọi đầu tư.

Khải An

Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ hỗ trợ trên 2.400 tỷ đồng Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ hỗ trợ trên 2.400 tỷ đồng

Trong đó, 1.340 tỷ đồng nguồn kinh phí xử lý hụt thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 1.066 tỷ đồng kinh phí tăng thêm của chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành.