FLC GAB muốn ông Trịnh Văn Quyết nâng sở hữu mà không cần chào mua công khai

Hội đồng quản trị FLC GAB đang đề nghị cổ đông chấp thuận cho ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC nâng tỉ lệ sở hữu tại công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai.
FLC GAB muốn ông Trịnh Văn Quyết nâng sở hữu mà không cần chào mua công khai - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch Tập đoàn FLC, cổ đông lớn của FLC GAB. (Ảnh: Đức Quyền)

Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (Mã: GAB) vừa công bố tờ trình do Hội đồng quản trị soạn thảo, dự kiến gửi ra để xin ý kiến toàn thể cổ đông.

Theo tờ trình này, FLC GAB dự định bổ sung 36 ngành nghề kinh doanh trong đó có các ngành liên quan đến trồng trọt (trồng lúa, ngô, cây ăn quả, …), chăn nuôi (gia súc, gia cầm, …), giáo dục và đào tạo (từ nhà trẻ, tiểu học đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, …)

FLC GAB cũng dự định sửa đổi phần Điều lệ công ty có liên quan tới Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị FLC GAB còn muốn cổ đông chấp thuận cho một số cổ đông lớn của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo qui định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Cụ thể, hai cổ đông lớn được đề xuất có thể nhận chuyển nhượng mà không cần chào mua công khai là ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết chính là cổ đông lớn nhất và chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC.

Tháng 3 năm nay, ông Quyết mua vào 1,1 triệu cổ phiếu GAB, trở thành cổ đông lớn của FLC GAB với tỉ lệ sở hữu 7,97%. Tập đoàn FLC hiện đang nắm giữ 1,24 triệu cổ phiếu GAB, tương đương 8,99% vốn điều lệ. 

FLC GAB được thành lập ngày 20/5/2016, ban đầu có tên là CTCP Gạch Tuynel FLC - Đò lèn Hậu Lộc, sau đổi tên thành Công ty cổ phần GAB và hiện nay là Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lí tài sản FLC. 

Tập đoàn FLC cũng chính là cổ đông sáng lập góp 40 tỉ đồng trong tổng số vốn điều lệ ban đầu 50 tỉ đồng của FLC GAB, tương đương tỉ lệ sở hữu 80%. Hiện nay FLC GAB đã tăng vốn lên thành 138 tỉ đồng còn Tập đoàn FLC giảm sở hữu còn 12,4 tỉ đồng, tương đương 8,99%.

Ông Trần Thế Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của FLC GAB từ ngày 3/2/2020. Đến ngày 15/5, ông Thế Anh từ nhiệm.

Đầu tháng 10 này, ông Thế Anh đã bán 320.000 cổ phiếu GAB, giảm tỉ lệ sở hữu từ 7,25% xuống còn 4,93% và do vậy không còn là cổ đông lớn của FLC GAB.

Đức Quyền