Đề xuất qui định mới về giám định tư pháp lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến để hoàn thành Dự thảo Thông tư Qui định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm giải quyết những bất cập trong thông tư cũ.
Đề xuất qui định mới về giám định tư pháp lĩnh vực tiền tệ ngân hàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thời báo Ngân hàng).

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến để hoàn thành Dự thảo Thông tư Qui định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm thay thế Thông tư 44/2014/TT-NHNN.

NHNN cho biết sau 5 năm áp dụng, thông tư 44 đã bộc lộ một số bất cập như qui định về tiêu chuẩn giám định viên chưa phù hợp với thực tiễn; chưa có cơ chế để khuyến khích, thu hút các cá nhân, tổ chức ngoài NHNN; qui định về qui chuẩn chuyên môn còn chưa phù hợp...

Về nội dung giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, dự thảo Thông tư mới qui định theo hướng mở rộng hơn lĩnh vực giám định so với thông tư 44 nhằm đáp ứng yêu cầu tội phạm trong điều kiện hiện hành.

Đồng thời, rà soát, thu hẹp nội dung giám định theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN.

Cụ thể, để bảo đảm việc trưng cầu, giám định đúng chức năng, nhiệm vụ của NHNN và có cơ sở từ chối đối với các nội dung giám định không thuộc phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thông tư dự thảo đã qui định cụ thể về nội dung giám định.

Thứ nhất, giám định về tiêu chuẩn đối với tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành (không thực hiện giám định về tiêu chuẩn ngoại tệ và vàng).

Thứ hai, giám định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đối với các hoạt động về tiền tệ và ngân hàng. Các hoạt động này gồm huy động vốn; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác; ngoại hối; kinh doanh vàng...

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp không còn chia theo lĩnh vực chuyên môn cụ thể như tiền tệ, ngân hàng, tiền giấy... mà được chia theo tiêu chuẩn giám định viên tư pháp và tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc.

Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp, dự thảo thông tư cũng bổ sung qui định cụ thể thời hạn miễn nhiệm là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đồng thời, dự thảo bổ sung hướng dẫn cụ thể về giấy tờ xác nhận thời gian thực tế hoạt động chuyên môn, qui định mới về hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp và bổ sung qui chuẩn chuyên môn áp dụng khi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo dự thảo, thông tư mới dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế thông tư số 44.

Lê Huy

Biểu lãi suất ngân hàng ACB tháng 10: Cao nhất là 7,5%/năm Biểu lãi suất ngân hàng ACB tháng 10: Cao nhất là 7,5%/năm

Biểu lãi suất ngân hàng ACB dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì dao động trong khoảng từ 3,6%/năm đến 7,5%/năm, áp dụng từ đầu tháng 10.

So sánh biểu lãi suất 4 ông lớn ngân hàng nhà nước tháng 10 So sánh biểu lãi suất 4 ông lớn ngân hàng nhà nước tháng 10

So sánh biểu lãi suất mới nhất của nhóm 4 ngân hàng lớn, gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cho thấy Vietcombank tiếp tục áp dụng lãi suất tiền gửi cao nhất ở mức 6,1%/năm, cho kì hạn 24 tháng.