Đề xuất không gia hạn giảm 50% phí trước bạ với ô tô

Theo ước tính của Bộ Tài chính, tổng số lệ phí ước giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.700 tỉ đồng.

Ngày 20/11, Bộ Tài chính có công văn số 14246/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công văn số 14247/BTC-CST xin ý kiến các Bộ ngành về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm gia hạn thêm 6 tháng đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm tại 21 Thông tư ban hành trong năm 2020.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc miễn, giảm các loại phí môn bài, lệ phí năm đầu đối với doanh nghiệp, hộ gia đình thành lập mới; giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hàng nghìn tỉ đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho rằng cần gia hạn thêm một số chính sách miễn, giảm phí.

Về chính sách hỗ trợ sản xuất mặt hàng ô tô, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP qui định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu qui định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2020 về lệ phí trước bạ. Nghị định này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, tổng số lệ phí ước giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.700 tỉ đồng.

Bộ Tài chính nhận định giảm 50% phí trước bạ với ô tô là giải pháp ngắn hạn nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất không tiếp tục kéo dài chính sách ưu đãi này.

Ngoài ra, Bộ Tài chính vẫn đề nghị Thủ tướng tiếp tục giảm thêm 6 tháng với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh tại 21 Thông tư. Các loại phí được miễn hoặc giảm là phí dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư, giảm 30% thuế môi trường với xăng dầu hàng không, giảm 50% phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020) thuộc ngành, lĩnh vực quản lí, gửi Bộ Tài chính. 

Anh Đào

Đề xuất giảm lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước đến tháng 6/2021 Đề xuất giảm lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước đến tháng 6/2021

Đề xuất này của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.