Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không được vượt quá 16 tầng

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Theo dự thảo, nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy là phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; tính mạng, sức khỏe và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Dự thảo nêu rõ về thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường độc lập cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên; trong nhà đa năng có khối tích từ 1.500 m3 trở lên hoặc bố trí từ tầng 3 trở lên trong nhà đa năng… phải được thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm theo qui định như:

Phải bảo đảm có khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy với các công trình khác theo quy định của QCVN 06: /BXD - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (sau đây viết gọn là QCVN 06). Khoảng cách từ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tới trường học không được nhỏ hơn 100 m.

Chiều cao lớn nhất cho phép của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường độc lập phụ thuộc vào bậc chịu lửa và được xác định tương ứng với nhóm các công trình công cộng, nhưng không vượt quá 16 tầng; không được bố trí quá tầng 16 khi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nằm trong nhà công năng theo quy chuẩn QCVN 06; cho phép bố trí trong tầng hầm 1 hoặc tầng bán hầm khi tổng diện tích kinh doanh không lớn hơn 300 m2 và có ít nhất 02 lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài nhà.

Số người lớn nhất trong một gian phòng, một tầng hoặc của ngôi nhà của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được tính toán với hệ số sàn là 1 m2/người.

Hệ thống báo cháy tự động bảo đảm theo quy định của TCVN 5738 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế, trong đó chuông, đèn báo cháy được bố trí đến từng gian phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà bảo đảm theo quy định của TCVN 3890 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có vị trí cách trụ nước chữa cháy thuộc hệ thống cấp nước của địa phương 100 m hoặc cách 150 m đối với sông, hồ, ao... có bến lấy nước cho phương tiện chữa cháy thì không bắt buộc phải thiết kế hệ thống trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

Hoàng Anh

Đề xuất xử phạt vi phạm qui định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường ở mức độ cao hơn Đề xuất xử phạt vi phạm qui định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường ở mức độ cao hơn

Nhằm đảm bảo tính răn đe trong việc thực hiện pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất cần áp dụng xử phạt vi phạm qui định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ở mức độ cao hơn.

Karaoke Sài Gòn chính thức xập xình trở lại, người người hào hứng đặt bàn đi ca Karaoke Sài Gòn chính thức xập xình trở lại, người người hào hứng đặt bàn đi ca

Trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) đoạn giao nhau với 3 Tháng 2, tuy chỉ vài trăm mét nhưng có gần chục điểm kinh doanh karaoke. Sau 3 tháng đóng cửa, hiện các tụ điểm này đã xập xình nhạc đèn đón khách. Nhiều nơi nhanh chóng phục hồi 60-70% khách so với giai đoạn trước khi đóng cửa.

Thủ tướng đồng ý cho mở lại vũ trường, karaoke Thủ tướng đồng ý cho mở lại vũ trường, karaoke

Sau gần 3 tháng đóng cửa phòng Covid-19, Thủ tướng quyết định cho phép dịch vụ karaoke và vũ trường được hoạt động trở lại.