Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong AKFTA

Hàn Quốc cam kết khá thận trọng với mặt hàng rau quả trong AKFTA. Theo đó, tính đến năm 2016, chỉ có 54,5% số dòng thuế rau quả về 0%.

ASEAN và Hàn Quốc kí kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005.

Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục kí kết 4 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả từ phía Việt Nam

Theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định 157/2017/NĐ-CP, tất cả dòng thuế đối với ngành rau quả đã được giảm xuống 0% từ 2018.

AKFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Chi tiết Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AKFTA giai đoạn 2018 – 2022 

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả từ phía Hàn Quốc

Trong AKFTA, Hàn Quốc cam kết khá thận trọng với mặt hàng rau quả. Theo đó, tính đến năm 2016, chỉ có 54,5% số dòng thuế rau quả về 0%.

Các dòng thuế còn lại vẫn được duy trì áp dụng thuế quan, dù thuế suất đã giảm hơn nhiều so với trước đó.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Hàn Quốc áp dụng với mặt hàng rau quả theo AKFTA

Ánh Dương

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong VJEPA Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong VJEPA

Theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), đối với sản phẩm rau quả, Việt Nam chỉ xóa bỏ 6% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong AJCEP Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong AJCEP

Việt Nam cam kết chỉ có 6% số dòng thuế mặt hàng rau quả được xóa bỏ ngay khi AJCEP có hiệu lực.