Cam kết về hàng rào kĩ thuật sản phẩm dệt may trong EVFTA

Theo hiệp định EVFTA, đối với Việt Nam, cam kết chấp nhận xuất xứ hàng hóa ghi chung “Made in EU” hoặc ghi rõ xuất xứ từng nước trong EU đối với hàng hóa công nghiệp (trong đó có dệt may).

Hiệp định EVFTA chủ yếu gồm các cam kết chung hợp tác, minh bạch hóa trong lĩnh vực hàng rào thuật (TBT); không có cam kết nào cụ thể liên quan tới các biện pháp TBT có thể ảnh hưởng tới dệt may ngoại trừ:

Các cam kết về ghi nhãn hàng hóa; Hợp tác trong việc công nhận các qui trình đánh giá sự phù hợp của mỗi Bên; Hậu kiểm; 

Đối với Việt Nam: cam kết chấp nhận xuất xứ hàng hóa ghi chung “Made in EU” hoặc ghi rõ xuất xứ từng nước trong EU đối với hàng hóa công nghiệp (trong đó có dệt may).

Theo đó, về cơ bản, khi EVFTA có hiệu lực, EU và Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục chủ động trong áp dụng các biện pháp TBT đối với hàng nhập khẩu như hiện nay. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn sẽ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của bên nhập khẩu như trước đây.

Các nhóm yêu cầu thuật chủ yếu đối với hàng dệt may của EU hiện nay gồm:

Nhóm yêu cầu về hóa chất trong thành phần sản phẩm (các loại vải, sợi, quần áo và các phụ kiện dệt may đều có chứa nhiều loại hóa chất khác nhau như thuốc nhuộm, thuốc tẩy…); 

Nhóm yêu cầu về qui trình sản xuất (xử lí nguyên liệu và các chất thải độc hại sinh ra từ quá trình trồng nguyên liệu, sản xuất vải, chế biến vải hoàn thiện, các quá trình dệt, nhuộm, in ấn…); 

Nhóm yêu cầu về qui cách đóng gói, bảo quản, ghi nhãn sản phẩm.

EVFTA: Cam kết về hàng rào kỹ thuật sản phẩm dệt may - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Ánh Dương

Cam kết về qui tắc xuất xứ hàng dệt may trong EVFTA Cam kết về qui tắc xuất xứ hàng dệt may trong EVFTA

Hiệp định EVFTA qui định về các điều kiện qui tắc xuất xứ mà hàng hóa phải tuân thủ để được hưởng ưu đãi thuế quan.

Ngành thủy sản hi vọng khởi sắc nhờ EVFTA Ngành thủy sản hi vọng khởi sắc nhờ EVFTA

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản. Nhưng trong những tháng còn lại của năm, ngành thủy sản vẫn hi vọng khởi sắc hơn nhờ các thị trường của EVFTA.

EVFTA: Cam kết trong Hiệp định IPA EVFTA: Cam kết trong Hiệp định IPA

Theo qui định EVFTA, nếu có tranh chấp phát sinh giữa một Bên và nhà đầu tư của Bên kia, hai bên thống nhất ưu tiên giải quyết tranh chấp một cách thiện chí thông qua đàm phán và hòa giải.