50 triệu USD phía tổng thầu Trung Quốc đòi thanh toán cho đường sắt Cát Linh - Hà Đông không phải chi phí phát sinh thêm

Bộ GTVT vừa có thông tin chính thức về đề nghị của Tổng thầu EPC trong việc giải ngân, thanh toán Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.
Bộ GTVT: 50 triệu USD phía Trung Quốc yêu cầu thanh toán hiện nay là chưa phù hợp - Ảnh 1.

(Ảnh: Kinh tế Đô thị).

Theo đó, dự án metro Cát Linh - Hà Đông đã cơ bản hoàn thành thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao Dự án.

Hiện nay, các nhân sự của Tổng thầu, TVGS, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT của Pháp) vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 12/5 với Bộ GTVT, Tổng Giám đốc Công ty HH tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) cho biết Tổng thầu đang gặp khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là việc thanh toán cho các nhà sản xuất, nhà thầu phụ.

Do đó, công ty này kiến nghị Chủ đầu tư thanh toán 50 triệu USD trước khi thực hiện vận hành thử toàn hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao chính thức dự án.

Bộ GTVT cho biết, đây là giá trị đã hoàn thành mà Tổng thầu đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục giải ngân thanh toán trong phần giá trị còn lại của hợp đồng EPC, không phải là chi phí phát sinh tăng thêm của Hợp đồng. 

Hiện nay, Ban Quản lí Dự án đã thanh toán cho Tổng thầu khoảng 80% giá trị hợp đồng EPC, phần còn lại khoảng 20%.

Ghi nhận những khó khăn của Tổng thầu, tuy nhiên Bộ GTVT cho rằng yêu cầu nói trên chưa phù hợp với các điều khoản thanh toán của Hợp đồng EPC. 

Theo đó, Ban Quản lí Dự án sẽ thực hiện thanh toán cho Tổng thầu theo các qui định của Hợp đồng và các qui định của pháp luật liên quan. Đồng thời tiếp tục trao đổi với Tổng thầu khẩn trương triển khai các công việc thực hiện tiếp theo.

Hoàng Huy

Tổng thầu đòi 50 triệu USD chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông: Không phải muốn là được Tổng thầu đòi 50 triệu USD chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông: Không phải muốn là được

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc Tổng thầu EPC (Trung Quốc) đòi ứng trước 50 triệu USD trước khi chạy thử tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chỉ đưa ra tại cuộc họp, không phải văn bản chính thức. Việc thanh toán phải theo hợp đồng và số lượng công việc hoàn thành.